เผยแพร่เมื่อ: วันพุธ, 02 ธันวาคม 2558 เขียนโดย Super User

 

1

ระเบียบวาระการประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

1 63 1   2 63 1   3 63 1   

                 ครั้งที่ 1/2563                                   ครั้งที่ 2/2563                                    ครั้งที่ 3/2563

4 63 1   5 63 1   6 63 1  

                ครั้งที่ 4/2563                                   ครั้งที่ 5/2563                                    ครั้งที่ 6/2563

7 63 1   8 63 1   9 63 1

                ครั้งที่ 7/2563                                   ครั้งที่ 8/2563                                    ครั้งที่ 9/2563