ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

หมวด: หมวดจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่เมื่อ: วันพฤหัสบดี, 16 มกราคม 2563 เขียนโดย Super User

 ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 2562

-  จ้างถ่ายเอกสารประจำเดือน ตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-  ซื้อหน่วยประมวลผลกลางซีพียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-  จ้างถ่ายเอกสารประจำเดือน กันยายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
-  จ้างซ่อมแซ่มสายไฟฟ้าของสถาบัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
-  จ้างตรวจสภาพรถตู้ครบระยะ 140,000 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
-  ซื้อหมึกพิมพ์ Brother โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
-  จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
-  จ้างถ่ายเอกสารเดือน กรกฎาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
-  จ้างป้ายไวนิลพระราชทานปริญญาบัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
-  ซื้อกาวแท่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
-  ซื้อธงผ้าร่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
-  
ซื้อกระดาษกาวสองหน้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
-  จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
-  จ้างถ่ายเอกสารสีขาวดำ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
-  ซื้อตู้ลำโพง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
-  ชุดครุยคณาจารย์พร้อมเข็มตราสถาบัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
-  เครื่องอ่านบาร์โค๊ดแบบตั้งโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
-  วัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
-  แทนลามิเนท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
-  ชุดเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
-  พัดลมอุตสาหกรรม 3 ขา ขนาด 25 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
-  วัสดุสำนักงาน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
-  จัดจ้างทำคู่มือนักศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
-  ซื้อใบปริญญาบัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
-  ซื้อวัสดุสำนักงาน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
-  ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 73 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
-  ซื้อภาพพระบรมฉายาลักษณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
-  ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
-  เสนอราคาอุปกรณ์ ทำบัตรนักศึกษา
-  จ้างถ่ายเอกสารปริ้นขาวดำ และสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
-  ซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
-  โครงการชื้อชุดดอกสว่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-  โครงการจ้างถ่ายเอกสาร เดือน มกราคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
-  โครงการซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
-  โครงการจ้างป้ายไวนิลรับสมัครนักศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     
- โครงการ ซื้อวัสดุ จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
-  โครงการ ซื้อชุดเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-  จ้างปรับปรุงซ่อมแซมฐานพระพุทธรูปสถาบัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
-  จ้างเหมาถ่ายเอกสาร ประจำเดือน ธันวาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
-  จ้างเหมาถ่ายเอกสาร ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
-  ซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
-  ซึ้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ประกาศสถาบัน  2562

-  ประกาศสถาบันการอาชีวศกึษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
-  ประกาศสถาบันการอาชีวศกึษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
-  ประกาศสถาบันการอาชีวศกึษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
-  ประกาศสถาบันการอาชีวศกึษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมโครงหลังคาอาคารอำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ตำบุลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
-  เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 
-  ประกาศสถาบันการอาชีวศกึษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมโครงหลังคาอาคารอำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ตำบุลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
-  ประกาศสถาบันการอาชีวศกึษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมโครงหลังคาอาคารอำนวยการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ตำบุลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
-  ประกาศสถาบันการอาชีวศกึษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมโครงหลังคาอาคารอำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
-  ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมระบบเครือข่ายด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมระบบเครือข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
-  เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ฮิต: 2187