งานวิจัย

หมวด: หมวดงานวิจัย เผยแพร่เมื่อ: วันพฤหัสบดี, 13 พฤษภาคม 2564 เขียนโดย Super User

 

วารสารวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษาปีที่2 ฉบับที่1

ปกวารสาร ปี2.1

 

วารสารวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษาปีที่ 1 ฉบับที่ 1

issn

 วารสารวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษา ปีที่2 ฉบับที่ 2ปกวารสาร  ปี2.2

 

 วารสารวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษา ปีที่ 1 ฉบับที่ 2

warasarn2 copy

    งานประชุมวิชาการ วิจัยฯ ระดับชาติครั้งที่ 1 new 0020055

new 0020055

 

 

          งานประชุมวิชาการ วิจัยฯ ระดับชาติครั้งbanner bg inno 01

      งานประชุมวิชาการ วิจัยฯ ระดับชาติครั้งที่ 2

      เอกสารประกอบการเสนอปริญญานิพนธ์
A0125 2021  03

 

 การประชุมวิชาการ ระดับชาต เทคโนโลยีและ

             นวัตกรรมอาชีวศึกษา ครั้งที่ 7  7zc VET copy 2

                     

 

 

                                     ผลงานวิจัยทั้งหมด

ระบบ Forensic Analytics ขั้นพื้นฐานในการตรวจสอบการทุจริตของงบการเงิน รุ่นที่ 1/64

                    

 

             

          การประชุมวิชาการ สถาบันฯ ครั้งที่ 1

inno 01 01    

             

ฮิต: 5803