งานวิจัย

หมวด: หมวดงานวิจัย เผยแพร่เมื่อ: วันพฤหัสบดี, 13 พฤษภาคม 2564 เขียนโดย Super User

Journal Cover Year2.1

วารสารวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษา ปีที่2 ฉบับที่1

 

issn

วารสารวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษา ปีที่ 1 ฉบับที่ 1

Journal Cover Year2.2

วารสารวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษา ปีที่2 ฉบับที่2

 

warasarn2 thumb

วารสารวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษา ปีที่ 1 ฉบับที่ 1

new 0020055       งานประชุมวิชาการ วิจัยฯ ระดับชาติครั้งที่ 1 

banner bg inno 01         งานประชุมวิชาการ วิจัยฯ ระดับชาติครั้งที่ 3

 

      

        งานประชุมวิชาการ วิจัยฯ ระดับชาติครั้งที่ 2


A0125 2021  03
         เอกสารประกอบการเสนอปริญญานิพนธ์

 

        

                      การประชุมวิชาการ ระดับชาติ

          เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษา ครั้งที่ 7

 

ระบบ Forensic Analytics ขั้นพื้นฐานในการตรวจสอบการทุจริตของงบการเงิน รุ่นที่ 1/64

                    ผลงานวิจัยทั้งหมด

                      

             

inno 01 01    

                การประชุมวิชาการ สถาบันฯ ครั้งที่ 1

ฮิต: 4616